הרשעת חברה בגין גרימת זיהום נחל עקב פגיעה בצינור ביוב

נדחתה בקשה לרשות ערעור פלילי בתיק של כלבו חצי חינם בע"מ נ' מדינת ישראל. חברת כלבו חצי חינם, המפקחת והמנהלת של פרויקט פיתוח תשתיות בהוד השרון, הואשמה בעבירות זיהום מים...

אושרה אי ההרשעה של נמל חיפה בגין עבירות זיהום ים

ביום 10.01.2016 נדחה בדעת רוב ערעור המדינה (עפ"ג 4260-09-15) על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה נגד חברת נמל חיפה בע"מ על אי הרשעת החברה בגין עבירות זיהום ים והשלכת...

פסק דין בהסכמה בעתירת תאגיד מ.א.י נגד המשרד להגנת הסביבה בעניין חוק הפסולת האלקטרונית

ביום 17.1.2016, ניתן תוקף של פסק דין להסכמות בין תאגיד המחזור מ.א.י לבין המשרד להגנת הסביבה, ונמחקה העתירה שהוגשה על ידי מ.א.י. עתירת התאגיד הוגשה אשתקד עקב אי נקיטת צעדים...

הרתעת משקיעים פוטנציאליים – אינו נימוק להימנעות מהרשעה

בית המשפט המחוזי הפך את החלטתו של בית משפט שלום וקבע כי אין לקבל טענה לפיה הרשעה תוביל לפגיעה בדירוג החברה במסגרת מדד ההשפעה הסביבתי, באופן שירתיע משקיעים פוטנציאליים וישית...

בית המשפט ביטל את החלטת ראש העיר חיפה לבטל את רישיון העסק של תש"ן

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה פסק בעתירה המנהלית שהגישה חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נגד ראש העיר חיפה ואחרים, כנגד החלטת ראש העיר לבטל את רישיון העסק של העותרת לחוות המכלים...

בג"ץ החזיר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה את תמ"א 37/ח לצורך תיקון פגמים בתכנית כדי למנוע ביטולה

ביום 22.12.2015 פסק בג"ץ בעתירת המועצות האזוריות נגד תמ"א 37/ח בעניין קבלה וטיפול בגז הטבעי. לטענת העותרים, התכנית נגועה בחוסר סבירות קיצוני ועל כן, מן הראוי שתבוטל. בג"ץ בחן את התכנית...

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד וואלה שופס בטענה להפרת חוק הפסולת האלקטרונית

ביום 6.12.2015 הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך של 12 מיליון ש"ח כנגד וואלה שופס על ידי לקוח שרכש באתר האינטרנט של החברה מדפסת חדשה והחברה לטענתו, סירבה לפנות את...

יימשך הדיון בתובענות הייצוגיות כנגד קצא"א

ביום 15.12.2015 פורסמה כתבה באתר "גלובס" מאת ספיר כלפון שכותרתה: "ביהמ"ש ימשיך לדון בייצוגיות נגד קצא"א בגין דליפת הנפט בערבה". לפי הנאמר בכתבה, במסגרת הדיון שהתקיים לפני מספר ימים בארבע בקשות לאישור...

כתב אישום בגין השלכת בוצה וזיהום מים

ביום 14.12.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "כתב אישום נגד "קומפוסט שלוחות" בגין זיהום שדות ומקורות מים". לפי הנאמר בידיעה, המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום כנגד תאגיד...

קנסות גבוהים ועבודות שירות בגין הזרמת שפכים לכנרת

ביום 01.12.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "קנס מצטבר של כ-400,000 ש"ח למזרימי ביוב לכנרת". בידיעה נאמר כי ביום 10.11.2015 הורשעה מסעדת "כפר נחום" ומנהליה בעבירות הפעלת עסק...