בית המשפט הרשיע את חברת קצא"א ומנהליה בפרשת זיהום נחל צין

בהחלטה שהתקבלה לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בבאר שבע את עמדת המדינה וקבע כי חברת קצא"א וממנהליה (מנכ"ל, סמנכ"ל הנדסה, מנהל הפרויקט ועוד) נושאים כל אחד לפי חלקו באחריות למחדלים...

בית המשפט העליון קבע כי נפל פגם באישור תכנית בניית יחידות דיור בקרית אונו, בשל היעדר איסוף מידע על זיהום קרקע

בית המשפט העליון דן בערעור של אדם טבע ודין על פסק דין של בית המשפט המחוזי בו אושרה תכנית בניית 12,000 דירות בקרית אונו, בשטח שבו פועל המחנה הצבאי תל...

בית המשפט העליון דחה עתירה בעניין אכיפת איסור הטמנת פסולת אריזות

בית המשפט העליון דחה את עתירת עמותת אדם טבע ודין בעניין התנהלות המשרד להגנת הסביבה בנושא אכיפת הוראות סעיף 27 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, אשר עוסק באיסור הטמנת פסולת...

בית המשפט דחה בקשה למתן צו למניעת פעולות להפעלת עסק למיון פסולת

בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים דחה את בקשת המדינה למתן צו למניעת פעולות לפי סעיף 22א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אשר הוצאתו מותנית בביצוע פעולות הכנה לפתיחת עסק ללא רישיון,...

ביהמ"ש העליון הטיל אחריות ישירה על מזמין העבודה ועל הקבלן המבצע למפגע סביבתי

במהלך ביצוע עבודות בניה בידי חברה קבלנית שהזמינה חברת קצא"א (להלן: המבקשים) נפגעה שמורת אלמוגים. עבודות הבניה האמורות בוצעו מבלי שניתן היתר כדין מידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן:...

עדכון לקוחות | פס"ד תקדימי בהרכב מורחב: אישור תוכנית מתאר לקרקע מזוהמת

לאחרונה התקבל פסק דין שעסק בשאלת קידום תוכנית מתאר בשטח קרקע מזוהם, במסגרת דיון נוסף בבית המשפט העליון על אישור "תכנית אפולוניה" (תמ"ל 1004/א) להקמת כ-3,000 יחידות דיור בהרצליה. במסגרת...

בית המשפט העליון אישר הטלת עיצום כספי על חברת קווים בשל הפרת הוראות הנוגעות לפרסום ודיווח נתונים סביבתיים

בית המשפט העליון קיבל את ערעור המשרד להגנת הסביבה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בו בוטלה החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצום כספי בסך 135,900 ש"ח על...

בית המשפט מחמיר את החבות המוטלת על מזמין עבודה בגין מפגע סביבתי שגורם קבלן מטעמו

מאמר מאת עו"ד נועה מלצר ממשרד הרצוג פוקס נאמן. לאחרונה התפרסם פסק דין המשקף את מגמת הרחבת האחריות הפלילית של תאגיד בגין מפגעים סביבתיים שנגרמו מעבודות קבלן מטעמו (למאמר הקודם...

עמותת "צלול" הגישה עתירה בעניין מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל

עמותת "צלול" הגישה לבג"ץ עתירה למתן צו על תנאי כנגד המועצה הארצית לתכנון ולבנייה והוועדה לשמירת הסביבה החופית בעניין מסמך מדיניות המרחב הימי שפורסם במאי 2020, המסדיר את השימושים והפעילויות...

אושר הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית בשל דליפת נפט בשמורת טבע

בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר לאחרונה, בתום הליך משפטי ארוך והליך גישור, הסדר פשרה במסגרת בקשות לאישור כתובענות ייצוגיות בגין אירוע דליפת הנפט מקו הצינור של חברת קצא"א בשמורת...