עדכון לקוחות: יישום ואכיפת הוראות חוק הפסולת האלקטרונית

בחודש יוני, 2015, הפצנו עדכון לקוחות הנוגע להוראות חוק הפסולת האלקטרונית: אנו מבקשים לעדכן אתכם במספר הליכים משפטיים שנפתחו לאחרונה בקשר עם היישום והאכיפה של הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד...

בדיקת הנאותות הסביבתית – 5 דגשים לצמצום סיכונים בפעילות עסקית / ד"ר רות דגן, עו"ד

הערכות סיכוני סביבה בפעילות עסקית הפכו בהדרגה לאורך השנים למקובלות יותר בארץ, אולם רק לאחרונה, בעקבות גל הרכישות של חברות תעשייתיות ישראליות על ידי משקיעים זרים, נראה כי התמקמו בלב...

עדכון לקוחות: מתן שיקול דעת לתאגידי מים וביוב לבטל חיובים

בחודש יוני 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום להערות הציבור של טיוטת תיקון לכללי תאגידי מים וביוב. הרשות מבקשת לקבל הערות מהציבור אודות התיקון המוצע עד ליום 1 ביולי בשעה...

עדכון לקוחות: רפורמה בתעריפי שפכים אסורים

בחודש יוני 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום רשות המים את הרפורמה המקיפה שבכוונתה לערוך בתעריפי השפכים האסורים אותם גובים תאגידי המים והביוב. הרשות מבקשת לקבל הערות מהציבור אודות הרפורמה...

עדכון לקוחות: פורסמו מסמכי הנחיות חדשים ומעודכנים בתחום הקרקעות המזוהמות

בחודש אפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות הנוגע לפרסום מסמכי ההנחיות החדשים והמעודכנים בעניין קרקעות מזוהמות בהמשך לעדכון שהפצנו בנוגע לפרסום המדיניות החדשה בנוגע לקרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה (ניתן לעיין בכל...

עדכון לקוחות: פורסמו כללים המסמיכים תאגידי מים וביוב לנתק צרכנים מרשת המים

באפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), תשע"ה-2015 אשר נכנסו לתוקף בסוף חודש מרץ, לאחר דיונים ממושכים. לקריאת הכללים לחץ כאן. הכללים חלים רק לגבי תקופות...

עדכון לקוחות: עומדות להיכנס לתוקף תקנות המחייבות עריכת תוכנית לניהול הבטיחות

בחודש יולי 2014 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, המחייבות עריכת תוכנית לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקום עבודה. התקנות נכנסו לתוקף ביום 18.8.2014 (לצפיה...

עדכון לקוחות: כניסה לתוקף של כללים חדשים בנוגע לשפכי תעשייה

ביוני 2014 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לכללים חדשים שפרסמה רשות המים בנוגע להזרמת שפכים תעשייתיים, אשר החליפו את ההסדר החוקי שחל על נושא זה מ-2011. לחץ כאן לכללי תאגידי מים...