המשרד להגנת הסביבה ורשות החדשנות ממשיכים לתמוך בפיילוטים של טכנולוגיות סביבה

רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו לאחרונה כי לאור התגברות האתגרים הטכנולוגיים בתחומי האקלים והסביבה והביקוש לתמיכה ממשלתית בטכנולוגיות חדשניות, הם ממשיכים להשקיע בפיילוטים של טכנולוגיות סביבה. זאת על ידי...

קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא המזמין חברות טכנולוגיה ישראליות בכל תחומי הגנת הסביבה להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים. הבקשה תיבחן, בין היתר, לאור רמת ההגנה על...

קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק לפיתוח טכנולוגיות למניעה וצמצום של סיכונים וזיהומים סביבתיים

רשות החדשנות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא להגשת בקשות לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים למגוון תחומי הגנת הסביבה, בהתמקדות על נושא זרמי הפסולת (מניעה, הפרדה במקור, בקרה ושימוש חדשני...

רשות החדשנות מקדמת תכנית מענקים לתמיכה בפיילוטים הנוגעים לתחומי הגנת הסביבה

רשות החדשנות מקדמת מסלולי תמיכה בפיילוטים הנוגעים לתחומי הגנת הסביבה, אנרגיה, חקלאות וייצור מתקדם. המסלולים מיועדים לחברות הרשומות בישראל אשר להן תכניות מחקר ופיתוח ותכניות הרצה מתקדמות. מסלול התמיכה בתחום...

עדכון לקוחות | תכנית 'Impact Nation' לחברות עסקיות בישראל

על רקע מגמה גוברת להתחשבות בסיכונים חברתיים וסביבתיים במערך השיקולים למתן אשראי ולמימון פרויקטים, המשרד לנושאים אסטרטגיים ומשרד הכלכלה והתעשייה פרסמו תכנית ראשונה מסוגה המעודדת חברות לפרסם דוחות אחריות ESG....

רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא בעניין אחריות תאגידית וסיכוני ESG

על רקע מגמה גוברת של משקיעים מוסדיים להתחשבות בשיקולים הנוגעים להתנהלות החברתית של תאגידים במתן השקעות, רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא בעניין גילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני סביבה, חברה...

הרשות להשקעות תקצה 100 מיליון ש"ח להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה הודיעה על פתיחת מקצה חדש בתכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה. במסגרת התכנית יינתן למפעלים סיוע של עד 20% מהתכנית המאושרת לצורך שיפור ביצועי המפעל....

קול קורא לתעשייה לקבלת מענקי תמיכה בחדשנות של מוצרים ותהליכי ייצור

רשות החדשנות והתאחדות התעשיינים פרסמו קול קורא להגשת בקשות למענק לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית, אשר מיועד לחברות מתעשיית הייצור במגוון תחומים. החברות המגישות נדרשות לעמוד בתנאי הסף של מסלול מופ"ת....

נפתח המקצה האחרון במסגרת מסלול הסיוע בעלויות הסבה לגז טבעי

הרשות להשקעות פרסמה מקצה נוסף למסלול הסיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ועלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני מפעלים לשימוש בגז טבעי. המסלול מיועד לצרכני גז טבעי ויש להגיש...

פורסם קול קורא לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

רשות החדשנות בשיתוף משרד הבינוי והשיכון פרסמו קול קורא למפעלי ייצור וחומרי גלם בענף הבנייה להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו"פ ופיילוטים. הקול הקורא מכוון לשיפור וייעול של ענף הבנייה...