האם מזמין עבודה אחראי למפגע סביבתי שיצר הקבלן?

מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן, מנהלת מחלקות איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן, ואייל שאלתיאלי, עו"ד במחלקות אלה. המאמר התפרסם ביום 30.10.2015 באתר האינטרנט של העיתון "כלכליסט"....

פסולת – ממטרד למשאב

מאמר מומחה אורח מאת עמר קיויתי, חברת "שר יעוץ והדרכה" בשנים האחרונות אנו נחשפים יותר ויותר למפגעים סביבתיים: החל בזיהומי אוויר, זיהומי ים, קרקע ונחלים, עבור באירועי חומרים מסוכנים בתעשייה...

הפרדוקס של ביקורת פנים על נושאי איכות הסביבה – הצעה לסדר לקראת תוכניות הביקורת של 2016

מאמר מומחה אורח מאת עברי ורבין, מנכ"ל חברת Goodvision הרחבת הרגולציה הסביבתית, בצד עלייה במודעות מחזיקי העניין השונים לנושא הסביבתי, גרמה ובצדק לנושא זה להתפתח בשנים האחרונות לסוגייה מהותית בניהול...

בדיקת הנאותות הסביבתית – 5 דגשים לצמצום סיכונים בפעילות עסקית / ד"ר רות דגן, עו"ד

הערכות סיכוני סביבה בפעילות עסקית הפכו בהדרגה לאורך השנים למקובלות יותר בארץ, אולם רק לאחרונה, בעקבות גל הרכישות של חברות תעשייתיות ישראליות על ידי משקיעים זרים, נראה כי התמקמו בלב...

מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן על תיאום בין רגולטורים לצורך קידום פרויקטים לאומיים

ביום 13.4.15 התפרסם באתר האינטרנט של The Marker מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן, מנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ושותפה במשרד הרצוג פוקס נאמן, שכותרתו "רגולטור על? תתחילו עם תיאום...

Third Annual Israeli Environmental Performance Index Published

מאמר בנושא "שנה שלישית לפרסום מדד ההשפעה הסביבתי" מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ועו"ד חן תירוש, שותפה במחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס...

בין אתיקה לפרקטיקה

מאמר מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן מדיניות ציבורית בתחום איכות הסביבה היא אחד הנושאים הרוויים ביותר בדילמות עבור המחוקק ועבור...

Israel – New Policy Seeks to Clarify National Agenda for Classification and Remediation of Contaminated Land

מאמר בנושא "מדיניות חדשה בישראל מבקשת להבהיר מהי הגישה הלאומית בתחום סיווג ושיקום קרקעות מזוהמות", מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'....

Environmental Risk Management in the Israeli Business Sector – Recent Trends and Developments

מאמר בנושא "ניהול סיכונים סביבתי במגזר העסקי הישראלי – מגמות והתפתחויות חדשות" מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'. Traditional environmental enforcement...

A New Year’s Resolution for the Electronics Sector

מאמר בנושא מגמות חדשות בתחום הפסולת האלקטרונית, מאת עו"ד חן תירוש, שותפה במחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'. The first of January 2014 is expected to welcome...