אושרה הצעת חוק האקלים

בשבועות האחרונים אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת חוק האקלים, אשר גובשה כחלק ממחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל. מטרת החוק המוצע הינה להגדיר לראשונה בחקיקה ראשית מסגרת ארגונית במישור הלאומי להתמודדות...

הצעת חוק חדשה: הצעת חוק-יסוד: הגנת הסביבה

ביום 09.05.2022 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד חדשה לדיון מוקדם. מטרת החוק היא להגן על הסביבה ועל משאבי הטבע בישראל  על ידי עיגון הערך של שמירה על הסביבה...

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לתזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן

בסוף חודש מרץ שנה שעברה הופץ תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן, התשפ"א-2021. נזכיר כי מטרת החוק המוצע היא ליישם את הוראות האמנה בדבר מוכנות,...

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה עדכוני חוק אוויר נקי להטלת היטל פליטה ופרסום נתוני צריכת אנרגיה מרכבים

לאחרונה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה שני עדכונים לחוק אוויר נקי שיזם המשרד להגנת הסביבה, שיובאו לקריאה ראשונה בכנסת. חוק אוויר נקי אשר נחקק בשנת 2008 ומסדיר שורה ארוכה של...

להערות הציבור | תזכיר משלים לחוק האקלים – סעיף "הערכת סיכון אקלימית"

המשרד להגנת הסביבה פירסם להערות הציבור את סעיף "הערכת סיכון אקלימית" המתווסף לתזכיר חוק האקלים שפורסם באפריל 2021 (ראו עדכון בעניין). הסעיף החדש מבקש להחיל בחינת השפעות של תכניות ומסמכי...

טיוטה להערות הציבור | תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשפ"א-2021 להערות הציבור. התיקון המוצע מבקש לעדכן את ערכי איכות האוויר ל-9 חומרים מזהמים נבחרים: טולואן, ניקל,...

טיוטה להערות הציבור | תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת)

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ"א-2021, להערות הציבור. הטיוטה מעדכנת את הרגולציה החלה על פסולת מסוכנת הנוצרת ומטופלת בישראל, זאת לשם עמידה בהתחייבויות מדינת...

עדכון לקוחות | התפתחויות במדיניות איכות הסביבה ושינוי אקלים לקראת דיוני חוק התקציב וחוק ההסדרים

בימים האחרונים אנו עדים לשורה של טיוטות חקיקה המתפרסמות על בסיס יומי ואף שעתי לקראת הדיונים המתוכננים בחוק התקציב והתוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022 (חוק ההסדרים). למעקב אחר התפתחויות נוספות ...

טיוטה להערות הציבור | תקנות החומרים המסוכנים (יישום אמנת מינמטה בדבר כספית)

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור בדבר תקנות החומרים המסוכנים (יישום אמנת מינמטה בדבר כספית), התשפ"א-2021, אשר מטרתן ליישם בחקיקה הישראלית את הוראות אמנת מינמטה בדבר יצור ועיסוק בכספית....

עדכון לקוחות | פורסמו להערות הציבור מסמכים ממשלתיים להתמודדות עם משבר האקלים

בחודש אפריל האחרון המשרד להגנת הסביבה פרסם את תזכיר חוק האקלים להערות הציבור, לקידום התמודדותה של מדינת ישראל עם השלכותיו והשפעותיו של משבר האקלים ועמידה בהתחייבויותיה הבינלאומיות. התזכיר מציע, בין...