החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית יחול על מכשירי תנועה חשמליים

המשרד להגנת הסביבה החליט להרחיב את תחולת החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות גם על אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים – החל מחודש יולי 2021. הרחבת תחולת החוק תטיל על...

פורסם מסמך הנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים במפעלים ומגזרי תעשייה

על רקע משבר הקורונה המשרד להגנת הסביבה ורשות המים פרסמו הנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים לאור צמצום והפסקת הפעילות במגזרי תעשייה שונים. ההנחיות קובעות, בין היתר, כי ניתן להפחית...

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר פליטה

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון להנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה ושינוי הפעלה משמעותי. הגרסה המעודכנת של ההנחיות כוללת הוראות טכניות ומהותיות חדשות בהגשת בקשה, וכן הוראות פרטניות המותאמות לאופי הבקשה....

ישראל התחייבה בוועידת האקלים הבינלאומית על הפסקת שימוש בדלקים פוסיליים עד שנת 2050

בוועידת האקלים הבינלאומית שהתקיימה ביום 12.12.2020 בבריטניה, הכריז ראש הממשלה על כוונותיה של מדינת ישראל להפסיק את השימוש בדלקים פוסיליים עד שנת 2050 ולעבור לאנרגיה מתחדשת בדומה למדינות נוספות בעולם...

משרד האנרגיה פרסם תכנית עדכנית להתייעלות אנרגטית לשנת 2030

משרד האנרגיה פרסם תכנית לאומית מעודכנת להתייעלות באנרגיה והתמודדות עם משבר האקלים, לפיה הוא ממליץ על יעד לאומי חדש של 18% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2030 ביחס לשנת...

עדכון לקוחות | תכנית 'Impact Nation' לחברות עסקיות בישראל

על רקע מגמה גוברת להתחשבות בסיכונים חברתיים וסביבתיים במערך השיקולים למתן אשראי ולמימון פרויקטים, המשרד לנושאים אסטרטגיים ומשרד הכלכלה והתעשייה פרסמו תכנית ראשונה מסוגה המעודדת חברות לפרסם דוחות אחריות ESG....

עדכון לקוחות | המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות דרישות דיווחי תעשייה

על רקע מגמת טיוב הרגולציה במשרדי ממשלה, המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות חדשה לקביעת דרישות דיווח למפעלים וחברות בתעשייה. מטרת המדיניות היא למנוע דיווחים סותרים ולצמצם דרישות כפולות הקבועות בהיתרים...

עדכון לקוחות | הנחיות מעודכנות של המשרד להגנת הסביבה עקב הימשכות משבר הקורונה

על רקע הכניסה לסגר שני עקב התפשטות מגפת הקורונה בישראל, פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות מעודכן המסדיר הקלות ודרישות הניתנות למחזיקי היתרים ורשיונות עד סוף שנת 2020. להלן עיקרי...

פורסם הנוסח הסופי לשלב א' של סקר הסיכונים המצרפי באזור מפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את תוצאות שלב א' של סקר הסיכונים המצרפי באזור מפרץ חיפה, בתום שלב הערות הציבור. שלב א' של הסקר המצרפי התמקד בתקריות תפעוליות בשגרה. תוצאות הסקר...

טיוטת מדיניות מרחקי הפרדה למקורות סיכון נפיצים נייחים פורסמה להערות הציבור

בשנת 2011 פרסם המשרד להגנת הסביבה את מדיניותו בנושא מרחקי הפרדה עבור מקורות סיכון נייחים לשם הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור מקרות אירועי חומרים מסוכנים. במסגרת מדיניות זו לא...