הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את התוכנית הלאומית הרב-שנתית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה. בהחלטת הממשלה נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי...

רשות החדשנות משיקה מדד ESG לסקטור ההייטק בישראל

רשות החדשנות השיקה לאחרונה מדד ESG עבור סקטור ההייטק, במסגרת webinar שקיימה בנושא. נכון לשלב זה, רשות החדשנות החלה הטמעה של מעין מדד ESG מוקדם, באמצעות שאלון ESG מקוצר אשר...

5 מפרטים אחידים חדשים ו-12 טיוטות פורסמו להערות הציבור

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים – תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 , משרד הפנים ונותני אישור נוספים, בניהם המשרד להגנת הסביבה, פרסמו לאחרונה נוסח סופי ל-5 מפרטים אחידים (מעבדות לבדיקות...

פתוח להערות הציבור | המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכונים להנחיות למדווחים למפל"ס עבור מטמנות ופעולות אחסון

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור עדכונים והוראות למדווחים למפל"ס, העוסקים בפעילות של מטמנות, פעולות אחסון, מילוי, ריקון וניקוי ומתקנים לגידול דגים ורכיכות. בין היתר, העדכונים כוללים הוראות חדשות לחישוב...

עדכון לקוחות | רשות שוק ההון פרסמה חוזר המורה לגופים המוסדיים להתייחס לשיקולי ESG

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה חוזר לפיו הגופים המוסדיים יחויבו להתייחס הן להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי (Environmental, Social and Governance, להלן – "ESG") והן להיבטים הקשורים...

החלטות ממשלה לקראת ועידת האקלים של האו"ם בגלזגו (COP26) ופרסום דו"ח מבקר המדינה בעניין היערכות לשינויי האקלים

ביום 1 בנובמבר 2021, מתקיימת ועידת האקלים ה-26 של האו"ם בגלזגו, סקוטלנד – COP26, שמטרתה התמודדות מדינות העולם עם שינוי האקלים. לקראת הועידה והשתתפותה של מדינת ישראל, התקבלו מספר החלטות...

טיוטה להערות הציבור | נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה, שמטרתו לקבוע הנחיות לאופן הגשת בקשות לביצוע שינויים בהיתרי פליטה. טיוטת...

עדכון לקוחות | טיוטת תקנות פסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור טיוטת תקנות לרפורמה בתחום הפסולת המסוכנת אשר, לאחר אישורה, תחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) משנת 1990 שיבוטלו. הטיוטה המוצעת קובעת הסדר...

עדכון לקוחות | החלטת ממשלה ופרסום מנגנון תמחור פחמן להערות הציבור

בחודש שעבר החליטה הממשלה לאשר תמחור פליטות גזי חממה באמצעות העלאת שיעורי הבלו ושיעורי מס הקנייה על סוגים שונים של דלק (גז טבעי, גפ"ם, מזוט, פחם ופטקוק) במתווה מדורג החל...

נתוני המפל"ס לשנת 2020 פורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את דו"ח מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2020, המציג מידע אודות העברת פסולת ופליטות של מזהמים לאוויר, לים ולקרקע. המרשם מבוסס על דיווחים שנתיים המועברים למשרד...