עדכון לקוחות | פורסמו להערות הציבור מסמכים ממשלתיים להתמודדות עם משבר האקלים

בחודש אפריל האחרון המשרד להגנת הסביבה פרסם את תזכיר חוק האקלים להערות הציבור, לקידום התמודדותה של מדינת ישראל עם השלכותיו והשפעותיו של משבר האקלים ועמידה בהתחייבויותיה הבינלאומיות. התזכיר מציע, בין...

צעדים ראשונים ברפורמת משק החשמל – פורסם קול קורא להכנת תכנית אינטגרטיבית לתכנון משק החשמל

במטרה לייעל את משק החשמל, פורסמה ביוני 2018 החלטת ממשלה בעניין רפורמה במשק החשמל. במסגרת הרפורמה הוקמה חברה ממשלתית – החברה לניהול המערכת בע"מ, וניתנו לה סמכויות שונות. בין היתר,...

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים בנושא גלאים

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים – מערכות לגילוי גזים, וטיוטת מדריך לתכנון התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי גזים, על מנת לעדכן את הדרישות הקיימות בהיתרי רעלים...

עדכון לקוחות | קול קורא להשתתף בגיבוש תכנית רוחבית לטיוב הרגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי

משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים פרסמו קול קורא המזמין את הציבור להביע עמדתו ביחס לצעדים לטיוב מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף. זאת, על מנת לסייע למשק הישראלי...

פורסם הנוסח הסופי של נוהל הסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי

לאחר שפרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטה להערות הציבור בעניין נוהל חדש בנושא הסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי, פורסם לאחרונה נוסחו הסופי של הנוהל. מחלקת איכות הסביבה הגישה...

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית יחול על מכשירי תנועה חשמליים

המשרד להגנת הסביבה החליט להרחיב את תחולת החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות גם על אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים – החל מחודש יולי 2021. הרחבת תחולת החוק תטיל על...

פורסם מסמך הנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים במפעלים ומגזרי תעשייה

על רקע משבר הקורונה המשרד להגנת הסביבה ורשות המים פרסמו הנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים לאור צמצום והפסקת הפעילות במגזרי תעשייה שונים. ההנחיות קובעות, בין היתר, כי ניתן להפחית...

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר פליטה

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון להנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה ושינוי הפעלה משמעותי. הגרסה המעודכנת של ההנחיות כוללת הוראות טכניות ומהותיות חדשות בהגשת בקשה, וכן הוראות פרטניות המותאמות לאופי הבקשה....

ישראל התחייבה בוועידת האקלים הבינלאומית על הפסקת שימוש בדלקים פוסיליים עד שנת 2050

בוועידת האקלים הבינלאומית שהתקיימה ביום 12.12.2020 בבריטניה, הכריז ראש הממשלה על כוונותיה של מדינת ישראל להפסיק את השימוש בדלקים פוסיליים עד שנת 2050 ולעבור לאנרגיה מתחדשת בדומה למדינות נוספות בעולם...

משרד האנרגיה פרסם תכנית עדכנית להתייעלות אנרגטית לשנת 2030

משרד האנרגיה פרסם תכנית לאומית מעודכנת להתייעלות באנרגיה והתמודדות עם משבר האקלים, לפיה הוא ממליץ על יעד לאומי חדש של 18% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2030 ביחס לשנת...