5 מפרטים אחידים חדשים ו-12 טיוטות פורסמו להערות הציבור

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים – תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 , משרד הפנים ונותני אישור נוספים, בניהם המשרד להגנת הסביבה, פרסמו לאחרונה נוסח סופי ל-5 מפרטים אחידים (מעבדות לבדיקות כימיות וביולוגיות, מדגרות ביצים, בתי דפוס וייצור, עיבוד ואריזה של מזון ומשקאות ועוד) וטיוטות ל-12 מפרטים אחידים להערות הציבור (חומרי חיטוי או ניקוי, חומרי גלם לבנייה, עיבוד ושינוי מחצבים אבנים ומינרלים, מוסכי רכב, חניוני מכליות דלק, שפכים וקולחין ועוד).

מטרת המפרטים האחידים היא לייעל, לשפר ולהקל על ההתנהלות הבירוקרטית מול הרשויות השונות בהליך קבלה וחידוש של רישיון עסק. יובהר כי ישנם מפרטים אחידים בהם קבועים תנאים סביבתיים אחידים לרישיון העסק, לדוגמא בתחום עיבוד וייצור מזון לרבות משקאות וחומרי גלם (למסמך התנאים הסביבתיים של המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן) וישנם מקרים בהם המשרד להגנת הסביבה ייתן אישור פרטני לפעילות בהתאם להשפעה הסביבתית של העסק, לדוגמא בתחום התעשייה, המלאכה, הכימיה והמחצבים.

הערות על טיוטות המפרטים האחידים שפורסמו ניתן להגיש עד ליום 30.1.2022.

לעיון במפרטים האחידים המאושרים שפורסמו לחץ כאן

לעיון בטיוטות המפרטים האחידים שפורסמו לחץ כאן