13 טיוטות מפרטים אחידים פורסמו להערות הציבור

על רקע החלטות הממשלה בנושא יישום הרפורמה בתחום רישוי עסקים, משרד הפנים פרסם להערות הציבור טיוטות חדשות למפרטים אחידים ביחס ל-13 סוגי עיסוקים שונים. סוגי העיסוקים לגביהם פורסמה עתה טיוטה הם: מזון לבעלי חיים, אחסון משקאות וחומרי גלם, כלי רכב וצמ"ה, בתי דפוס, ייצור רהיטים ועוד.

התקדמות משמעותית זו ברפורמה ברישוי עסקים הגיעה על רקע דוח מבקר המדינה שהפנה זרקור לעיכוב בגיבוש מפרטים אחידים שכן נכון למרץ 2019 פורסמו מפרטים רק ל-11 סוגי עיסוקים מתוך 200. באתר משרד הפנים ניתן לעיין במפרטים שכבר אושרו.

ניתן להעביר הערות לטיוטות עד ליום 26 ביולי 2020 ולהגישן בהתאם להנחיות לשליחת הערות ציבור.

לעיון בטיוטות לחצו כאן