עדכון לקוחות | עדכונים לחוק רישוי עסקים – הרחבת החשיפה הפלילית והמנהלית לעסק ולנושאי המשרה

לאחרונה פורסם תיקון לחוק רישוי עסקים בו נקבע מנגנון רישוי דיפרנציאלי המורכב מארבעה מסלולי רישוי שונים לעסקים ברמת מורכבות שונה: מסלול רישוי על יסוד תצהיר, שני מסלולים למתן היתר מזורז והמסלול הרגיל שהיה קבוע עד כה בחוק.

במסגרת התיקון נוספו ועודכנו מנגנונים להגברת האכיפה בתחום, כגון סמכות להטלת עיצום כספי של עד 150,000 ש"ח בגין הפרת תנאי רישיון עסק או אי קיום דרישה לתיקון ליקויים. עוד נקבע בתיקון כי הפרת תנאי רישיון או הוראות החוק ותקנותיו מהוות עבירות של אחריות קפידה, ועודכנה ההוראה המחייבת נושאי משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שביכולתם למניעת עבירות לפי החוק.

סעיפי התיקון לחוק יכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2019.

לעיון בנוסח התיקון לחוק לחצו כאן

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן