תיקון חדש לחוק מרחיב את סוגי המפגעים הסביבתיים בגינם ניתן להגיש תביעה אזרחית

תיקון לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992 התקבל בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ופורסם ברשומות ביום 8.1.2019. התיקון נועד לחזק את כלי האכיפה הניתן מכוח החוק להגשת תביעה אזרחית בגין מפגע סביבתי לארגונים סביבתיים ולמי שנפגע או עשוי להיפגע ממנו.

התיקון לחוק שאושר מרחיב את הגדרת המונח "מפגע סביבתי" בגינו ניתן להגיש תביעה אזרחית ולבקש מבית המשפט ליתן צווים לתיקון ומניעת המפגע, כך שמעתה ואילך ההגדרה תכלול גם מקרים המהווים: (1) פגיעה באזור מוגן, לרבות פגיעה הנגרמת מביצוע פעולות בנייה; (2) פגיעה ביער, בעץ מוגן או בעץ בוגר; (3) פגיעה בערכי טבע מוגנים, בשמורות טבע ובגנים לאומיים; (4) פגיעה בסביבה כתוצאה מהבערת פסולת.

התיקון נכנס לתוקף החל מיום פרסומו – ה-8 בינואר 2019.

לעיון בנוסח התיקון שהתקבל לחצו כאן.