טיוטה לתיקון תקנות המים בעניין שימוש בבוצה פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לתיקון התקנות העוסקות בסילוק בוצה (תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה) (תיקון), התשע"ח-2018).

במסגרת התיקון מוצע לאפשר שימוש בבוצה לצורך הפקת אנרגיה, במתקנים מאושרים. בנוסף, מוצע להחמיר את ערכי עומס החנקן הכללי הקבועים בתקנות על מנת להתאימם לערכים המותרים במי קולחין המיועדים להשקיה, ולקבוע הנחיות לשימוש חקלאי בבוצה למניעת זיהום ומטרדים.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד לתאריך 1.3.2018 באתר קשרי ממשל.

לקריאת טיוטת התיקון לחצו כאן