תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנים 2018-2017

תכנוןלאחרונה פורסם ספר תוכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2018-2017, כחלק ממגמה כוללת להגברת השקיפות של פעילות הממשלה לציבור.

המשרד להגנת הסביבה כלל בעיקרי תוכנית העבודה שלו את היעדים הבאים: יישום התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר במפרץ חיפה, הגברת הפיקוח והאכיפה, ייעול ושיפור השירות לציבור, הגדלת המיחזור וההשבה ומניעת הטמנה של פסולת מעורבת ופסולת בניין, טיוב הרגולציה הסביבתית, שיקום קרקעות תע"ש וצה"ל ועוד.

עבור כל יעד נקבעו משימות מרכזיות, מדדי תפוקה ומדדי תוצאה עד לרבעון האחרון של שנת 2017.

במסגרת היעד לטיוב הרגולציה הסביבתית, הוחלט לקדם הצעות חוק בנושאים כמו קרינה בלתי מייננת, פסולת מסוכנת ורישוי סביבתי משולב עד סוף הרבעון השני לשנת 2017. כן הוחלט כי יוכן דו"ח RIA (הליך להערכת השפעות הרגולציה) לכל תהליכי החקיקה שיקודמו במהלך השנה כדי לעמוד על יעילותם.

לצפייה בתוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן

לכניסה למאגר ספרי תוכניות העבודה לחץ כאן