שני פסקי דין חמורים נגד תחנות מעבר לפסולת שהופעלו שלא כדין

בחודשים האחרונים ניתנו שני פסקי דין חמורים נגד תחנות מעבר לפסולת שפעלו בניגוד לחוק.

האחד, מדינת ישראל נ' שאול גואטה בע"מ, שניתן נגד חברה פרטית ונושאי המשרה בה שהפעילו משנת 2001 תחנת מעבר לפסולת שפעלה ללא תשתיות מתאימות, כגון: מערכת למניעת חלחול תשטיפים לקרקע ולמי התהום. בית המשפט הרשיע את כל הנאשמים וגזר על החברה קנס בסך 110,000 ש"ח ועל נושאי המשרה קנס בסך 25,000 ש"ח או שלושה חודשי מאסר בפועל.

השני, מדינת ישראל נ' א.ס. חליל בע"מ, שניתן נגד חברה פרטית ונושאי המשרה בה שהפעילו בין השנים 2013-2010 תחנת מעבר לסילוק פסולת ולפסולת בניין שגרמו למפגעי ריח, לזיהום אוויר, ללא תשתיות וללא רישיון עסק. בית המשפט הרשיע את כל הנאשמים והטיל עליהם קנס כולל בסך 867,000 ש"ח וצו איסור על הפעלת תחנת מעבר לא מוסדרת.