רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא בעניין אחריות תאגידית וסיכוני ESG

על רקע מגמה גוברת של משקיעים מוסדיים להתחשבות בשיקולים הנוגעים להתנהלות החברתית של תאגידים במתן השקעות, רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא בעניין גילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). במסגרת הקול הקורא הרשות סקרה את חובות הגילוי הקיימות בתחום ה-ESG בארה"ב, אירופה ובריטניה.

הרשות מבקשת לקבל התייחסות מקדמית של הציבור בנוגע, בין היתר, לנושאים הבאים:

  • הצורך בגילוי ESG ובאילו נושאים?
  • האם מסגרת הגילוי צריכה להיות מנדטורית או וולונטרית?
  • האם גילוי בנושאי ESG עלול לגרום נזק לפעילותן העסקית של החברות הנסחרות בבורסה ולכלכלת ישראל?

ניתן לשלוח הערות עד ליום 3 בספטמבר 2020.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא בנושא לחצו כאן