רשות המים מפרסמת תקדימים בתחום שפכי תעשייה

רשות המים פרסמה לאחרונה סיכום החלטות נבחרות בהשגות בקשר לשפכי תעשייה בשנים 2018-2013. ההכרעות עוסקות בשורה של נושאים שעלו בהשגות ובהם אופן דיגום השפכים, הגדרת מפעל ותוקף תוכניות ניטור.

בין ההחלטות הבולטות הוזכר מקרה בו מפעל טען כי יש לבטל חיובים שהושתו עליו בשל דיגום שבוצע שלא בנוכחות נציג המפעל. החלטת הרשות הייתה כי הוראות כללי שפכי מפעלים אינן קובעות חובה לנוכחות נציג המפעל בעת הדיגום ולכן החיובים לא בוטלו. במקרה אחר, מפעל טען שיש לבטל חיוב שבוצע בדיגום מורכב לפרמטרים שמנים ושומנים וערך הגבה. לפי עמדת רשות המים (המבוססת על ניסיון וספרות מקצועית), הדיגום המייצג לפרמטרים אלו הוא דיגום חטף ולא דיגום מורכב, ולכן יש לבטל את החיוב.

בנוסף, המסמך כולל דגשים של רשות המים במסגרתם צוין כי הרשות אינה מחליפה את שיקול הדעת של תאגיד המים והביוב אלא במקרים בהם ימצא כי חרג מסמכותו. הצגת ההחלטות שניתנו על ידי רשות המים שופכת אור על עמדתה בסוגיות מקצועיות רבות שהיתה לגביהן מחלוקת עד כה ומאפשרת להבין את עמדת הרגולטור באופן שייתר מחלוקות עתידיות.

לקריאת מקבץ ההכרעות העקרוניות של רשות המים בשנים 2018-2013 לחצו כאן.