רשות המים פרסמה להערות הציבור טיוטה לחלוקת מרחבי ביוב

התמונה להמחשה בלבד

בהמשך להחלטת הממשלה מיום 11.8.2016 לעניין אסדרת משק הביוב, הוקם צוות בינמשרדי, שהמליץ על אופן חלוקת הארץ למרחבי ביוב. המטרה היא לדאוג שבכל מרחב ביוב יפעל גוף מרכזי שיתכלל את הטיפול בביוב במרחב שהוקצה לו, ואשר תהיה לו איתנות פיננסית מספקת כדי להקים ולתחזק את תשתיות הביוב.

לפיכך, הצוות הבינמשרדי הסכים על חלוקה של כלל הארץ ל-12 מרחבים בהתאם ל-12 אגני הביוב, תוך התחשבות בשיקולים הנדסיים וכלכליים ובהתבסס, בין היתר, על פיזור ומיקום מכוני טיהור שפכים בכל מרחב (מט"שים). לצפייה במפת החלוקה לאזורים לחצו כאן; לרשימת המט"שים לפי החלוקה לחצו כאן.

יש להעביר הערות עד ה-20.12.2016, בשעה 12:00.

לפרסום באתר רשות המים מיום 30.11.2016 לחצו כאן