רשות החשמל מקדמת הסדרות למתקנים סולאריים על גגות

מליאת רשות החשמל אישרה לאחרונה שורה של הסדרות בנושא מתקנים סולאריים, שמטרתן לאפשר לבעלי גגות, קרקעות ומאגרי מים לייצר חשמל מאנרגיה סולארית לשימוש עצמי ולמכור את העודפים לרשת החשמל הארצית. הרשות מקדמת הסדרות בנושא זה בהתאם למדיניות שר האנרגיה, המעודדת עמידה ביעד של ייצור 10% מהאנרגיה בישראל ממקורות מתחדשים עד לשנת 2020.

בין היתר, הוחלט על הסדרה תעריפית של מתקנים סולאריים על גגות קטנים, נקבעו עקרונות למכרזים לרכש חשמל המיוצר על גגות סולאריים ומאגרי מים וכן נערך תיקון להסדרת מונה נטו. בנוסף, רשות החשמל הודיעה כי תפרסם בקרוב לשימוע ציבורי הסדרות הנוגעות לפיתוח רשת החלוקה והקלה על שילוב מתקנים בה.

ככלל, החלטות רשות החשמל יכנסו לתוקפן עם אישור המליאה ולאחר פרסומן ברשומות. עבור חלק מההוראות ידרש זמן התארגנות לצורך התאמת מערכות המחשוב של חברת החשמל.

להודעת רשות החשמל לחצו כאן