רשות החדשנות מקדמת תכנית מענקים לתמיכה בפיילוטים הנוגעים לתחומי הגנת הסביבה

רשות החדשנות מקדמת מסלולי תמיכה בפיילוטים הנוגעים לתחומי הגנת הסביבה, אנרגיה, חקלאות וייצור מתקדם. המסלולים מיועדים לחברות הרשומות בישראל אשר להן תכניות מחקר ופיתוח ותכניות הרצה מתקדמות.

מסלול התמיכה בתחום הגנת הסביבה הינו מסלול משותף של רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה התומך בפיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע או להפחתה בפליטות של מזהמים. מענק יינתן בשיעור של עד 75% מהוצאות המחקר והפיתוח בהתאם לתנאי המסלול.

ניתן להגיש בקשה עד ליום 20.1.2021.

לקריאה על מסלול התמיכה בפיילוטים בתחום הגנת הסביבה לחץ כאן