רפורמה במיסוי ממסים ושמני סיכה

בימים אלו נערכות חברות לכניסתה לתוקף של הרפורמה בתחום שמני סיכה וממסים, שנועדה לגלם עלויות סביבתיות במיסוי ממסים שאינם דלקים. במסגרת הרפורמה רשות המיסים מעוניינת להטיל בלו ומס קניה על ממסים, שמני סיכה ועל חומרים דומים נוספים.

מפעלים המשתמשים בחומרים אלו כחומרי גלם בתהליך הייצור ולא כתחליפי דלק יהיו זכאים לפטור מותנה, הכפוף לרישום ברשות המיסים, ביקורת ותנאים נוספים כגון הפקדת ערבויות.

מועד כניסתם לתוקף של הצווים – צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 3), תשע"ט-2019 וצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 5), תשע"ט-2019 – נקבע ליום 1.1.2020, בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

ליצירת קשר לייעוץ בנושא ניתן לפנות לעו"ד טל כרמלי בכתובת [email protected].

לנוסח הצווים לחצו כאן