קול קורא לציבור להצעת הצעות ביחס להקלות רגולטוריות נדרשות לאור משבר הקורונה

על רקע נגיף הקורונה ובמטרה לאפשר תפקוד תקין של המגזר העסקי, יזמו לאחרונה מחלקות ואגפים במשרד המשפטים, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, הקלות בהארכת רישיונות ואישורים אחרים מרשויות ציבוריות ודחיית מועדים להטלת עיצום כספי, כמו גם תזכיר חוק המבקש לעגן בחוק דחיית מועדים להחלטות ופעולות רגולטוריות ומינהליות שונות.

בהמשך לצעדים אלה פורסם כעת קול קורא במטרה לקבל התייחסויות מהציבור באשר לדרישות, חובות או הוראות ביורוקרטיות בתחומי הרגולציה השונים המעוררות קושי ומעלות צורך בשינוי הוראות הדין.

לצורך כך ניתן למלא שאלון קצר או קובץ לכתובת דוא"ל: [email protected] עד ליום 13.5.2020. 

לקריאת הקול הקורא המלא לחצו כאן