קול קורא לפרויקטי מו"פ בתחומי הייצור המתקדם

המנהלת הישראלית למו"פ האירופי (ISERD) ותכנית המימון MANUNET פרסמו קול קורא להגשת בקשות למימון פרויקטי מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה עם מדינות המשתתפות בפרויקט.

תכנית המימון לשנת 2018 מתמקדת במספר נושאים, בהם טכנולוגיות לתעשיית 4.0, טכנולוגיות ייצור סביבתיות ותהליכי ייצור מתקדמים.

התאריך האחרון להגשת בקשה מקדמית הוא יום 23.3.2018 בשעה 18:00.

לפרטים נוספים לחצו כאן