קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק לפיתוח טכנולוגיות למניעה וצמצום של סיכונים וזיהומים סביבתיים

רשות החדשנות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא להגשת בקשות לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים למגוון תחומי הגנת הסביבה, בהתמקדות על נושא זרמי הפסולת (מניעה, הפרדה במקור, בקרה ושימוש חדשני להטמעת חומר ממוחזר).

הקול הקורא מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה אשר עומדות בתנאי הסף. במסגרת ההגשה, תיבחן רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת.

ניתן להגיש בקשות עד ליום 28.1.2021 בשעה 12:00.

לקריאת הקול הקורא והגשת הבקשה לחצו כאן