קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא המזמין חברות טכנולוגיה ישראליות בכל תחומי הגנת הסביבה להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים. הבקשה תיבחן, בין היתר, לאור רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה המוצעת צפויה לאפשר בהשוואה לטכנולוגיה קיימת.

הקול הקורא מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות העוסקות בתחומי הגנת הסביבה: מיחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלוונטיים. ​עיקר הנושאים בהם מבוקש כי ההצעות יתמקדו הם שינוי אקלים, זיהום אוויר מתעשייה ותחבורה, חומרים מסוכנים, פסולת, שפכי תעשייה, קרקעות מזוהמות, דלקים והגנת הסביבה הימית.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום 9.8.2021.

לצפייה בקול הקורא לחצו כאן.