קול קורא להקמת מעבדת חדשנות בתחומי הגנת הסביבה והקיימות

רשות החדשנות בשיתוף משרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא לחברות ישראליות ובינלאומיות להקמת מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הגנת הסביבה וקיימות. מטרת המעבדה היא לקלוט ולקדם חברות הזנק העוסקות בתחומים כגון מיחזור, אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, ניהול פסולת, משאבי מים ושפכים, בנייה ירוקה ועוד.

המסלול מיועד לחברות בעלות תשתית טכנולוגית ייחודית, ידע ומומחיות בארץ או בחו"ל בתחומי טכנולוגיות הנוגעות לאיכות הסביבה. במסגרת המסלול תינתן תמיכה כספית לצורך כיסוי ההוצאות המוכרות בהקמת המעבדה בשיעור של 33% מההוצאות (ובשיעור של 50% למעבדה שתוקם בפריפריה) וכן תמיכה בשיעור של 50% מהוצאות התפעול השוטף של המעבדה.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום 25.6.2019 בשעה 14:00.

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן.