צעדים ראשונים ברפורמת משק החשמל – פורסם קול קורא להכנת תכנית אינטגרטיבית לתכנון משק החשמל

במטרה לייעל את משק החשמל, פורסמה ביוני 2018 החלטת ממשלה בעניין רפורמה במשק החשמל. במסגרת הרפורמה הוקמה חברה ממשלתית – החברה לניהול המערכת בע"מ, וניתנו לה סמכויות שונות. בין היתר, נדרשה החברה להכין תכנית אינטגרטיבית שמטרתה להציג חלופות שונות לתכנון משק החשמל בטווח הארוך בהתאם לשינויים והמגמות המוצגים בקול הקורא שפרסמה להערות הציבור.

לאחרונה קבעה הממשלה יעד ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת של 30% לשנת 2030, וכעת החברה מבקשת לשתף את הציבור בתהליכי החשיבה הראשוניים לקראת גיבוש מתודולוגיה ותכנית פיתוח אינטגרטיבית לתהליך התכנון של משק החשמל לעשורים הבאים, וזאת על מנת להבטיח עמידה ביעדי הממשלה.

התייחסות לקול הקורא ניתן להעביר עד ליום 9 במאי 2021.

לעיון בקול הקורא לחצו כאן