צוות מקצועי יגבש המלצות למדיניות בנושא סידוק הידראולי בישראל

מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה הקים צוות מקצועי שיגבש המלצות למדיניות בנושא סידוק הידראולי בישראל. ישיבת ההנעה של הצוות התקיימה ביום 11.09.2017.

על רקע התרחבות השימוש והפיתוח הטכנולוגי של סידוק הידראולי בחיפוש ובהפקה של נפט וגז טבעי בעולם, עלה הנושא גם בדיוני לשכות התכנון וועדות הכנסת בשנים האחרונות. הצוות הוקם על מנת לגבש קריטריונים לשימוש בטכנולוגיה בישראל, תוך הבחנה בין חיפוש והפקה במאגרים קונבנציונליים ובמאגרים בלתי קונבנציונליים.

הצוות מורכב מוועדת מומחים רב תחומית הכוללת נציגים של מכוני מחקר ואקדמיה בתחומי מדע, תכנון וסביבה וכן וועדת היגוי בה חברים קובעי מדיניות ממשרדי הממשלה השונים ובעלי עניין נוספים. במסגרת עבודתו, יבחן הצוות את הידע הקיים בתחום ואת היקף השימוש בטכנולוגיה בעולם, יעמוד על השימושים השונים בה ועל ההבדלים בינה לבין שיטות אחרות להגברת שפיעה בקידוחים, יסקור את האתגרים הסביבתיים העולים מהשימוש בה, יבחן את המדיניות הנוהגת במדינות שונות בהקשר זה, וינתח את התנאים הגיאולוגיים והמאפיינים הסביבתיים בישראל. כמו כן, יעיר צוות המומחים על ההנחיות לסידוק הידראולי שפרסם משרד האנרגיה.

למידע נוסף על ישיבת ההנעה לחצו כאן