פתוח להערות הציבור | המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכונים להנחיות למדווחים למפל"ס עבור מטמנות ופעולות אחסון

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור עדכונים והוראות למדווחים למפל"ס, העוסקים בפעילות של מטמנות, פעולות אחסון, מילוי, ריקון וניקוי ומתקנים לגידול דגים ורכיכות.

בין היתר, העדכונים כוללים הוראות חדשות לחישוב פליטות לאוויר של גז מטמנות כאשר החישוב יעשה על פי שימוש במודל LandGem בגרסתו העדכנית ביותר.

הערות ניתן להגיש עד ליום 23.12.2021.

לקריאת העדכונים המוצעים לחץ כאן.