פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד התחנה המרכזית בירושלים בגין זיהום אוויר

הושג הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברות המפעילות את התחנה המרכזית בירושלים, בטענה כי הן גורמות לחשיפת השוהים בתחנה המרכזית לאוויר מזוהם, ובכך מפרות את הוראות חוק אוויר נקי וחוקים נוספים שעניינם מפגעים סביבתיים.

במסגרת הסדר הפשרה, הוסכם כי החברות המשיבות ישלמו במהלך תקופה של 10 שנים 12.4 מיליון ש"ח, אשר יהוו סעד לטובת הציבור. חלק מן הסכום יושקע באמצעים לשיפור חווית השירות וקידום המודעות להגנת הסביבה בתחנה המרכזית, וחלקו האחר יועבר לעמותות העוסקות בתחומים המשיקים לנושא התביעה ולאחריות חברתית. כמו כן, הוסכם כי המשיבות ישלמו לתובעים גמול בסך 272,000 ש"ח וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 1.85 מיליון ש"ח.

לקריאת ההודעה שפורסמה לציבור לחצו כאן

לקריאת הסדר הפשרה לחצו כאן