פסק דין נגד אגודה שיתופית שגרמה לזיהום מים

התמונה להמחשה בלבד

ביום 17.02.2016 ניתן פסק דין בת"פ 62342-12-14 מדינת ישראל נ' אמץ בר אגודה שיתופית חקלאית.

כתב האישום הוגש על ידי המשרד להגנת הסביבה נגד האגודה השיתופית, מנהל העסק ויו"ר ההנהלה של האגודה בגין ביצוע עבירות זיהום מים, לכלוך רשות הרבים, הפרת אחריות נושא משרה, הפעלת בריכת אגירה ללא איטום והפעלת מרכז מזון ללא רישיון עסק.

בית המשפט גזר על הנאשמים קנס כולל על סך של 300,000 ש"ח והתחייבויות כספיות על סך כולל של 350,000 ש"ח. בנוסף, ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למלא את דרישות המשרד להגנת הסביבה, בין היתר, ניקיון האזור, מניעת גלישת תשטיפים על גבי קרקע חשופה והסדרת רישיון עסק תוך 12 חודשים ממתן גזר הדין.

יצויין, כי יו"ר ההנהלה שהורשע פעל בהתנדבות באגודה והושת עליו קנס גבוה בסך 25,000 ש"ח והתחייבות בסך 50,000 ש"ח להימנע מביצוע העבירות בהן הורשע. לפיכך, מדובר בגזר דין שעולה בקנה אחד עם מגמת ההחמרה בענישה של נושאי משרה שנמנעו מהשקעת כספים למניעת עבירות סביבתיות.

לקריאת גזר הדין לחץ כאן