פסק דין לחברות ומנהל שהפעילו אתר קומפוסט בלתי חוקי

אתר המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על פסק דין, שניתן ביום 16.02.2016, במסגרתו הורשעו שתי חברות בעבירות של הפעלת אתר קומפוסט בלתי חוקי, גרימת מפגעי ריח, לכלוך רשות הרבים וגרימת מפגע תברואתי לציבור.

בית המשפט גזר על כל אחת מהחברות קנס בסך 100,000 ש"ח והתחייבות כספית בסך 200,000 ש"ח להימנע מביצוע העבירות בהן הורשעו במשך שלוש שנים. על המנהל והבעלים של החברות, קנס בסך 70,000 ש"ח, התחייבות כספית בסך 140,000 ש"ח להימנע מביצוע העבירות בהן הורשע במשך שלוש שנים ומאסר על תנאי של שישה חודשים אם יחזור על העבירות בהן הורשע בשלוש השנים הקרובות.

לקריאת ההודעה על פסק הדין מאתר המשרד להגנת הסביבה