פסיקה: היתר רעלים יינתן על סמך כמות החומר הרעיל ולא כמות התמיסה כולה

ביום 28.5.2015 פסק בית המשפט המחוזי בבאר שבע בערעורים שהגישו חברת ח.מ. כימי והמשרד להגנת הסביבה על החלטת בית משפט השלום (עפא (ב"ש) 33131-02-15 ח.מ. כימי לב בע"מ נגד מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה).

המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום כנגד החברה בגין החזקת רעלים ללא היתר. החברה הודתה במרבית עובדות כתב האישום, למעט בכמויות החומרים שכן הרעלים היו מהולים בחומרים שאינם מסוכנים. השאלה סביבה נסוב הדיון נגעה לאופן פרשנות המונח "כמות" בתקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996. המשרד להגנת הסביבה טען כי יש ליתן פרשנות מרחיבה למונח כך שרעל המהול בתמיסה יהפוך את התמיסה כולה לרעילה. החברה טענה לפרשנות לפיה יש להתחשב בכמות החומר הרעיל בלבד.
בית המשפט המחוזי אישר את הכרעת הערכאה הראשונה וקבע כי אין היגיון שאדם שרשאי להחזיק 99 ק"ג של רעל ללא היתר יידרש להיתר כיוון שמהל אותו ב-5 ליטר מים, ולכן פרשנות המונח "כמות" היא המצמצמת.

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן