פורסמו תוצאות שלב א' של סקר הסיכונים למפרץ חיפה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את תוצאות שלב א' של סקר הסיכונים המצרפי למפרץ חיפה. הסקר נועד להעריך את הסיכון המצרפי הנשקף לאוכלוסייה המתגוררת בקרבת המפעלים במפרץ, על מנת להפחית סיכוני חומרים מסוכנים באיזור.

הסקר נערך בשני שלבים: שלב א', אשר מתייחס לתקריות תפעוליות במפעלים ובמתקנים העוסקים בחומרים מסוכנים; ושלב ב', שיתמקד בתקריות הכרוכות בשינוע חומרים מסוכנים, רעידות אדמה ופגיעה עוינת. בשלב א' של הסקר נבדקו 60 מפעלים ו-1,500 מוקדי סיכון.

מתוצאות שלב א' של הסקר עולה כי ככל שמדובר בתקריות תפעוליות במפעלים, אין במפרץ חיפה רצפטור ציבורי קיים הנמצא בסיכון לא קביל בהשוואה לקריטריונים בינלאומיים מחמירים הנהוגים במדינות מערב אירופה.

ניתן להגיש הערות לעניין הסקר עד ליום 8.8.2019 לדוא"ל: [email protected].

לעיון בדו"ח המסכם של הסקר לחצו כאן.