פורסמה להערות הציבור טיוטת הנחיות לסידוק הידראולי

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות לגבי ביצוע סידוק הידראולי. ההנחיות מבוססות בחלקן על מסמך הנחיות קנדי ועל תקני API רלוונטיים.

בין היתר, טיוטת ההנחיות נועדה לקבוע מדדים להליכי תכנון של פעולות סידוק הידראולי, לבחון את תוצאות הסידוק במהלכן ולאחריהן על ידי ניטור, לוודא כי פעולות הסידוק אינן גורמות נזק לקידוח, לוודא כי אין תופעות לוואי שליליות לאקוויפר, לקידוחי מים ולפני הקרקע. טיוטת ההנחיות כוללת, בין היתר, פירוט של הדרישות לגבי תכן הסידוק, דיווח וקבלת אישור לפני, במהלך ולאחר פעולת הסידוק, הפעולות הנדרשות על מנת לוודא את שלמות הקידוח, הערכה וניהול סיכונים ביחס לקידוחים סמוכים, דרישות הגנה על האקוויפר, קביעת מרחקים מינימאליים מבארות מים, דרישות בטיחות והגנה על הסביבה ועוד.

ניתן להגיש הערות לטיוטת ההנחיות עד ליום 10.10.2015.

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן.