פורסמו הנחיות חדשות להגשת בקשות להקלות בשפכי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך הנחיות להגשת בקשות להקלות בריכוזי מזהמים שונים בשפכי תעשייה. מטרת ההנחיות היא להסדיר את תהליך הגשת ובחינת הבקשות להקלות, לשם ייעול תהליך בדיקת הבקשות.

מסמך ההנחיות מכיל מידע בנוגע למסגרת החוקית להגשת בקשות להקלות, הסברים בנוגע לאופן הגשת הבקשה, סדר האירועים החל מהכנת הבקשה ועד לקבלת מענה בעניינה, הליך בדיקת הבקשה ואופן קבלת ההחלטה בדבר הבקשה. כן מכיל המסמך את הטפסים הנדרשים לשם הגשת בקשה להקלות.

מסמך ההנחיות פורסם לאחר הליך קבלת הערות מהציבור. בנוסף למסמך ההנחיות שפורסם, פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך התייחסות להערות שהתקבלו.

לעיון בהנחיות שפורסמו לחצו כאן.