פורסמה טיוטת תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים להערות הציבור

בשנת 2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה את מדיניותו בנושא הטיפול בקרקעות מזוהמות. מסמך מדיניות זה קבע שהפעילות בחוות דלקים בעלת פוטנציאל לזיהום קרקע.

על רקע קביעה זו, פרסם המשרד בינואר האחרון טיוטה להערות הציבור בדבר תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים. לאחר הטמעה של ההערות, התפרסמה עתה גרסת טיוטה נוספת להערות הציבור.

במסגרת הטיוטה העדכנית נוספה הגדרה ל"חוות דלקים" כך שהובהרה כי התנאים עתידים לחול על חוות מיכלי דלק בכושר אחסנה העולה על 1,000 מ"ק. כמו כן, הוחמרה דרישת הדיווח אודות ליקוי שהתגלה בבדיקת אטימות מיכלים משבוע ל-24 שעות מרגע גילוי הליקוי. לצד זאת, נוספו נספחים חדשים (3 ו-4) ופרק ה' העוסק בסגירה והשבתת פעילות.

ניתן להגיש הערות לטיוטת התנאים עד יום 26.10.2020.

לעיון בטיוטת התנאים לחצו כאן