פורסמה טיוטת מדיניות למרחב הימי של ישראל

מינהל התכנון במשרד האוצר פרסם טיוטה ראשונית של מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל בים התיכון. המסמך הוכן במסגרת פרויקט של משרדי הממשלה הממשלה השונים, ונועד לקדם תכנון אסטרטגי וארוך טווח הכולל גיבוש מדיניות תכנונית, הקמת מאגר מידע לאומי ויצירת כלים לניהול משולב של המרחב הימי. הפרויקט מבוצע בליווי גורמים מהאיחוד האירופי ובשיתוף בעלי עניין וגופים שונים הפועלים במרחב הימי.

המסמך מתווה מדיניות בשורה של תחומים במטרה להסדיר ולנהל את המרחב הימי באופן מושכל ומקיים, לפי עקרונות של שימוש רב תכליתי, פיתוח כלכלי מקיים, ניהול המבוסס על צרכי המערכת האקולוגית ועוד. המסמך מאמץ את המדיניות התכנונית המוצעת בהצעת חוק האזורים הימיים, תשע"ז-2017, ומגדיר עקרונות לשימוש באזור הכלכלי הבלעדי כנדרש בה.

במסגרת המדיניות המוצעת מומלץ להקים רשות סטטוטורית שתתמחה במרחב הימי ותנהל אותו בראייה כוללת וארוכת טווח, ולהשאיר את תחומי הביטחון, הסחר, הפקת האנרגיה וההגנה על הסביבה בידי הגופים האמונים עליהם כיום.

הטיוטה פורסמה באתר מינהל התכנון והיא תפורסם בשבועות הקרובים לשימוע ציבורי.

למסמך המלא לחצו כאן