פורסם קול קורא לתמיכה בפיילוטים בתחומים סביבתיים

רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה (פיילוטים) לטכנולוגיות חדשניות של חברות ישראליות בתחומי הגנת הסביבה, כגון מיחזור, אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהום ובמפגעים סביבתיים וכדומה.

במסגרת המסלול תינתן תמיכה כספית בשיעור של 75%-20% מהוצאות המחקר והפיתוח, וקיימת אפשרות לליווי רגולטורי מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע הפיילוט. הקריטריונים לבחינת הבקשה כוללים, בין היתר, את רמת החדשנות והייחודיות של התוכנית, את פוטנציאל הצמיחה של החברה ואת תרומת התוכנית לכלכלה הישראלית. כמו כן, תינתן העדפה לטכנולוגיות המספקות הגנה סביבתית משופרת בהשוואה לפתרונות קיימים ולחברות מהפריפריה המבצעות את הפיילוט באזורי פריפריה.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום 4.8.2018.

לפרטים נוספים לחצו כאן