פורסם עדכון להנחיות דיווח מקוון של בדיקות מזהמי אוויר בארובה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה הנחיות מעודכנות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה. ההנחיות תיכנסנה לתוקף ביום 15.12.2018.

ההנחיות קובעות, בין היתר, כי דיווח מקוון של תוצאות בדיקת מזהמי אוויר בארובה יוגש למשרד להגנת הסביבה בשלושה קבצים: טופס דיווח מקוון על תוצאות הבדיקה בפורמט אקסל ודו"ח בדיקת הארובה בפורמט PDF, שיחולק לשני חלקים – האחד שיפורסם לציבור והשני לשימושו הפנימי של המשרד.

החלק הראשון, שיפורסם לציבור, יכלול את תוצאות בדיקת מזהמי אוויר בארובה ויצורפו אליו תעודות האנליזה, תעודות כיול, טפסי משמורת וכיו"ב. ככל שישנו מידע מסחרי רגיש בחלק זה, רשאי המפעל להשחיר את המידע. החלק השני, שלא יפורסם, יכלול פרמטרים תהליכיים, אישור הדיגום והסכמה למסירת מידע.

לקריאת ההנחיות לחצו כאן.