פורסם ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2017

משרד ראש הממשלה פרסם לאחרונה את ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2017. בספר מפורטות למעלה מ-50 תוכניות במגוון תחומים אשר גובשו על ידי משרדי הממשלה השונים להפחתת הנטל הרגולטורי, והחסכון הישיר הצפוי מיישומן עומד על 1.4 מיליארד ש"ח. בנוסף, מובא בספר דיווח על יישום התוכניות להפחתת הרגולציה שגובשו בשנים 2016-2015 ומידע על התוכניות שיגובשו במהלך שנת 2018. התכניות המלאות מפורסמות באתר הרגולציה הממשלתי.

במשרד להגנת הסביבה גובשו תוכניות שצפויות להביא להפחתה כוללת של 40% בעלויות הרגולציה, וביניהן תכניות להאחדה, פישוט ודיגיטציה של דיווחים בתעשייה, יצירת מדיניות מנחה והקלת דרישות בתחום היתרי הזרמה לים וקידום של פיילוטים לבחינת טכנולוגיות חדשניות בתחום איכות הסביבה. בשנת 2018 צפוי המשרד להכין, בין היתר, תוכניות בתחומי זיהום מים, מפגעים חופיים וטיוב הליכי רישוי בתעשייה.

לספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2017 לחצו כאן