עדכון לקוחות: פורסם נוהל לטיפול בפיילוטים לטכנולוגיות סביבה חדשניות

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה נוהל הליך טיפול במתקן חלוץ (פיילוט) לטכניקת סביבה חדשנית הטעון רישוי סביבתי.

הנוהל מתווה הליך ליווי המוצע מטעם תחום טיפול משולב בתעשיות במשרד ליזמים ולבעלי מפעלים המבקשים היתרים ורישיונות סביבתיים לפיילוטים לבחינת טכנולוגיות חדשניות, ומפרט את אופן הבקשה לליווי ואת העקרונות להליך הרישוי.

בהתאם למדיניות המשרד המבקשת לקדם חדשנות סביבתית, מטרת הליך הליווי היא להקל על החסמים הרגולטוריים באישור מתקני חלוץ לטכנולוגיות חדשניות בשלב בדיקת ההתכנות בקנה מידה תעשייתי, הנובעים מחוסר הוודאות בנוגע לביצועים הסביבתיים של הטכנולוגיות הנבדקות. כמו כן, נועד הנוהל להנחות את נותני האישורים במשרד להגנת הסביבה במתן אישורים והיתרים למתקנים אלה.

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן

לעיון בנוהל לחצו כאן