פורסם מסמך הנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים במפעלים ומגזרי תעשייה

על רקע משבר הקורונה המשרד להגנת הסביבה ורשות המים פרסמו הנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים לאור צמצום והפסקת הפעילות במגזרי תעשייה שונים.

ההנחיות קובעות, בין היתר, כי ניתן להפחית את מספר הדיגומים השנתי הנדרש וכי בסקטורים ספציפיים בהם הוספקה הפעילות (אולמות אירועים, מסעדות, קניונים ובתי מלון) ניתן שלא לבצע דיגומים עד ליום 25.3.2021, כל האמור בהתאם לתנאים הקבועים בהנחיות.

לעיון בהוראות נוספות של מסמך ההנחיות לחצו כאן