פורסם להערות הציבור עדכון הנחיות לסקר סיכונים בקרקעות מזוהמות

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור מסמך עדכון מוצע להנחיות IRBCA – הנחיות לסקר סיכונים בקרקעות מזוהמות. העדכון המוצע יחליף את ההנחיות משנת 2014 והוא נועד לייצר בהירות, אחידות ופשטות ביישום המתודולוגיה לביצוע סקר סיכונים. כן עודכנו ההנחיות כך שיתאימו למדיניות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים בנוגע לחקירות קרקע ומי-תהום מזוהמים ושיקומם.

העדכון כולל, בין היתר, הרחבת טבלת מזהמי הקרקע לבחינה בסקר הסיכונים ל-800 סוגי מזהמים, שינוי אופן החישוב של ערכי סף לחשיפה ממי תהום מזוהמים ועדכון אופן החישוב של ערכי סף לחשיפה מגזי קרקע ואוויר חיצוני.

ניתן להגיש הערות עד ליום 10.7.2019 בדואר אלקטרוני: [email protected].

לעיון בעדכון שפורסם לחצו כאן.