פורסם הנוסח הסופי לשלב א' של סקר הסיכונים המצרפי באזור מפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את תוצאות שלב א' של סקר הסיכונים המצרפי באזור מפרץ חיפה, בתום שלב הערות הציבור.

שלב א' של הסקר המצרפי התמקד בתקריות תפעוליות בשגרה. תוצאות הסקר הראו כי לא קיים רצפטור ציבורי (לרבות אזורי מגורים) המוגדר בסיכון לא קביל על פי קריטריונים בינלאומיים מחמירים. עם זאת, אותרו אזורים במפרץ שבהם קיים עומס סיכון בתחום הקביל. נוכח הממצאים הטמיע המשרד להגנת הסביבה בתנאי היתר הרעלים של המפעלים היוצרים את עומס הסיכון תוכנית ניהול סיכונים פרטנית.

שלב ב' של הסקר יעסוק בתקריות הכרוכות בשינוע חומרים מסוכנים, בתקריות חמורות העלולות להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה ובתקריות העלולות להיגרם כתוצאה מפגיעה עוינת.

לתוצאות שלב א' של הסקר לחץ כאן