פורסם דו"ח מרשם הפליטות לסביבה לשנת 2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם את דו"ח נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2018, בו מוצגות פליטות המזהמים של כ-570 המפעלים הגדולים בישראל ממגוון סקטורים בתעשייה. דו"ח המפל"ס מאפשר לזהות מגמות של פליטות מזהמים לאוויר, למקורות מים ולקרקע ושל העברות פסולת בישראל. המשרד להגנת הסביבה משתמש בדו"ח ככלי לפעילות פיקוח, לקביעת מדיניות ולהגברת שקיפות המידע הסביבתי בפני הציבור.

בין הממצאים המרכזיים המובאים בדו"ח: נרשמה הפחתה של 6% בהשוואה לשנת 2017 ובמצטבר של 78% משנת 2012 בפליטות חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר מענפים הנדרשים בהיתר פליטה, וזאת הודות להגברת השימוש בגז טבעי לצד צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל. בנוסף, בין השנים 2018-2012 מספר המפעלים המדווחים הצורכים גז טבעי עלה ב-113% (מ-24 ל-51 מפעלים).

לעיון בדו"ח לחצו כאן