פורסם דוח בריאות וסביבה בישראל לשנת 2020

משרד הבריאות ועמותת הקרן לבריאות וסביבה פרסמו לאחרונה את דוח בריאות וסביבה בישראל לשנת 2020. הדוח סוקר מידע אודות מחקר ומדיניות בנושאי בריאות וסביבה ומפרט על גורמים סביבתיים שונים המשפיעים, והעתידים להשפיע על בריאות האדם. במסגרת זו נמנים גם הפערים והאתגרים הצפויים בתחומים השונים בהם עוסק הדוח.

פרקי הדוח עוסקים באיכות האוויר, גורמים כימיים במי השתייה, חומרי הדברה, תכנון, שינוי אקלים ועוד. כל זאת, בין היתר, גם בהשוואה לדוחות קודמים שפורסמו בשנים 2014 ו-2017.

לעיון בדוח המלא לחצו כאן