עתירה מנהלית נגד עיריית רמת השרון בשל מטרדי רעש בהפעלת פארק מים

ב-8 באוגוסט 2016 ניתן פסק דין בעתירה מנהלית נגד החלטת עיריית רמת השרון להפעיל את פארק המים "הנצח" ברמת השרון בהיותו גורם למטרדים לתושבי העיר המתגוררים סמוך לו (העותרים).

בפארק מתקני מים והכניסה אליו חופשית, ללא תשלום. כל אלו גורמים למספר מבקרים רב, יוצרים עומס תחבורתי ומטרדי רעש לתושבי המקום. מפלסי הרעש שנמדדו בבתי המגורים הסמוכים לפארק, חרגו מרמת הרעש המקסימלית המותרת, לפי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990. למרות תכניות להקמת קיר אקוסטי ונקיטת אמצעים להגבלת הכניסה לפארק והחנייה ברחוב, לא נעשה דבר למעט סגירת מתקני המים בשעות המנוחה.

בית המשפט קבע, כי העירייה נהגה בחוסר סבירות בהפעלת המתקנים ללא מיגון אקוסטי ולא שקלה את מטרדי הרעש, אשר עשויים להיגרם ממתקני המים בפארק במסגרת ההליך התכנוני.

בית המשפט הכריע שעל העירייה להקים מיגון האקוסטי, להגביה את גדר הפארק כדי למנוע חדירה לתחומו מחוץ לשעות הפתיחה, להתקין שלטים המציינים את שעות הפעילות ואשר אוסרים על הקמת רעש בשעות אחר הצהריים. בנוסף, יוצבו פקחים בפארק כדי להשגיח באופן יעיל על מילוי ההוראות וכן תיאסר חנייה ברחוב.

לקריאת פסק הדין מאתר נט המשפט לחצו כאן