ערכי איכות האוויר יעודכנו – פורסם מסמך רקע לעדכון הערכים

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור מסמך רקע לבחינת הצורך בעדכון ערכי איכות אוויר, על פי חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008. החוק מחייב את השר להגנת הסביבה לבחון מעת לעת, ולפחות אחת לחמש שנים, את הצורך בעדכון ערכי איכות האוויר שקבע.

לפיכך, פורסם על ידי המשרד מסמך הסוקר את ממצאי בחינת ערכי איכות האוויר, הכוללים שלושה סוגי ערכים: ערכי יעד, ערכי סביבה וערכי התרעה והמלצות לעדכון חלק מהם או לקיום התייעצות ציבורית לגבי עדכונם.

ניתן להגיש הערות למסמך עד ליום 15.4.2019 לדואר אלקטרוני: [email protected].

לעיון במסמך שפורסם לחצו כאן.