על רקע משבר הקורונה, פורסמו הקלות חדשות לעסקים בנושא שפכי תעשייה ואישורים רגולטוריים למקצועות בטיחות

על רקע ההקלות לעסקים ומפעלי תעשיה בתקופת "הגל הראשון", רשויות המדינה פרסמו לאחרונה הקלות למגזר התעשייה:

  • רשות המים והמשרד להגנת הסביבה פרסמו לאחרונה הנחיות בנוגע להפחתת מספר הדיגומים של שפכי תעשייה. החל מיום 21 ביולי ועד לסוף שנת 2020 תאגיד מים וביוב אינו נדרש להשלים את מספר הדיגומים השנתי הקבוע בתוכנית הניטור לעסק בתנאי שבוצעו בעסק בשנת 2020 לפחות שני דיגומים; בנוסף, לא יתבצעו דיגומים עד סוף השנה למגזרים הבאים: אולמות אירועים, מסעדות, קניונים ובתי מלון (להנחיה חריג המאפשר לבצע דיגומי שפכים במידה והתאגיד נוכח כי קיים לכך צורך ממשי ומידי).
  • משרד העבודה הודיע על הארכת תוקף אישורים רגולטוריים למקצועות בטיחות שונים, בהם אישורי הסמכות של ממוני בטיחות. הסמכות שמועד פקיעת תוקפן חל בין יום 10 במרץ ועד ליום 30 ביוני 2020, יוארכו אוטומטית בשלושה חודשים נוספים ממועד פקיעת התוקף או עד ליום 30 ביוני 2020 (לפי המאוחר). הסמכות שמועד פקיעת תוקפן חל בין יום 1 ביולי ועד ליום 31 באוגוסט 2020, יוארכו בעשרה שבועות החל ממועד פקיעת התוקף.
  • בנוסף, ההודעה מתייחסת לארכה לביצוע תסקירי בדיקות סביבתיות תעסוקתיות: תסקירים בהם נקבע כי המועד לביצוע הבדיקה חל בין התאריכים 10 במרץ ועד 30 ביוני 2020 יוארכו אוטומטית בשלושה חודשים נוספים החל ממועד פקיעת התוקף או עד ליום 30 ביוני 2020 (לפי המאוחר), וכאשר מועד לביצוע הבדיקה חל בין 1 ביולי ועד 31 באוגוסט 2020, תינתן ארכה של עשרה שבועות החל מהמועד שצוין על גבי תסקיר הבדיקה.