עדכון לקוחות | תקנות מעודכנות לביצוע סקר אנרגיה

ביום 10.6.2019 יכנסו לתוקף תקנות מעודכנות ומרחיבות בנוגע לסקרים לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה. התקנות החדשות יבטלו את התקנות הקיימות משנת 1993, וירחיבו את תחולתן של הוראות התקנות גם על גופים נוספים אשר לא נדרשו בביצוע סקרי אנרגיה עד כה.

התקנות מורידות את סף צריכת האנרגיה המחויבת בביצוע סקר אנרגיה מצריכת אנרגיה שנתית כוללת של לפחות 2,000 טון, לצריכה שנתית העולה על 1,250 טון. כן קובעות התקנות מועד קצר יותר להגשת תכנית לביצוע סקר מהמועד שהיה קבוע עד כה ל-4 וחצי שנים, ואף קובעות הוראות מיוחדות לגופים מבוקרים וגופים נתמכים.

הסנקציה בגין הפרת אחת מהוראות התקנות נותרה ללא שינוי – על המפר יוטל קנס בסכום של עד 75,300 ש"ח.

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן.